Κώστας Κλάδης, (κυρίως) προγραμματιστής

Το βιογραφικό μου σημείωμα Portfolio Icehole games
Το site βρίσκεται υπό επαναδιαμόρφωση. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθήτε το παλιό site.